Fliš je naziv tla koje čine slojevi lapora (mješavine gline i vapnenca), pješčenjaka (kako se...

read more