Fitopatologija je znanost koja se bavi proučavanjem biljnih bolesti koje uzrokuju patogene...

read more