Fetjaska je naziv većeg broja kultivara vinove loze od kojih se najviše uzgaja fetjaska bijela...

read more