Feherburgundi je mađarski naziv za vinsku sortu pinot bijeli.

read more