Fakultativno anaeroban je organizam (odnosno proces u stanici) koji se odvija u prisutnosti i bez...

read more