Sažimanje mošta i vina poznato i kao  kontrakcija vina (od lat. riječi contractio, grčenje,...

read more