Dušične tvari u grožđu, moštu i vinu su brojne i s obzirom na sastav raznolike. Ukupnu količinu...

read more