Dunum (tur.) mjera za površinu obradiva tla, koju ponegdje zovu i dulum (u značenju jedan dan...

read more