Duga (dužica) piljenjem ili cijepanjem iz drva proizvedena daska odgovarajućeg oblika i dimenzija...

read more