Dt (čit. decitona) je u skladu Međunarodnog sustava mjernih jedinica (Le System International...

read more