Drosophila melanogaster znanstveni latinski naziv za vinsku mušicu, čiji rod broji oko 1.000...

read more