Drnekuša crna dalmatinska, nedovoljno ispitana sorta crnog grožđa, pa i unatoč tome Pravilnikom o...

read more