Dornfelder (kojeg Njemci pišu Dornfelder) je njemačka sorata crnog grožđa, nastala križanjem...

read more