Disocijacija (od lat.riječi dissociare – razdružiti) je utemeljena na hipotezi (koju je postavio...

read more