Dipsomanija (grč.), povremena neodoljiva želja za alkoholnim pićem.

read more