Destilat zajednički naziv za svaku kapljevinu dobivenu destilacijom. Kod nas je to i kraći naziv...

read more