Desetina naziv daće (obveznog davanja) koju je kmet (do ukidanja feudalnog poretka kod nas 1848.)...

read more