Denzimetri su naprave kojima se mjeri gustoća kapljevina na načelu kojeg je otkrio grčki fizičar i...

read more