Bratkovina bijela dalmatinska autohtona vinska sorta koja je prema dostupnim zapisima nekada očito...

read more