Bolesti vinove loze

Bolesti vinove loze

Bolesti vinove loze su sve poremetnje u fiziologiji prehrane loze i svaki gljivični, bakterijski i...

read more

Plamenjača

Plamenjača je naš naziv za vrlo čestu bolest vinove loze (i drugih polj. kultura) koju uzrokuje...

read more

Sklerocij

Sklerocij je naziv jednog stadija (oblika) gljivice koji omogućava da taj patogen u za njega...

read more

Žutica vinove loze

Žutica vinove loze (tal. flavescenza dorata još označena kraticom FD, engl. grapevine yellows...

read more