bolesti vina

Nadun

Nadun je  česta bolest vina s niskim aciditetom, koju se kod nas češće naziva zavrelica.

read more

Oksidirano vino

Oksidirano vino je vino s manom u izgledu, mirisu i okusu (opipu). Bijela o. v. su zagasite boje...

read more

Octikavost

je neizlječiva bolest vina koju uzrokuju octene bakterije razlažući alkohol u octenu kiselinu, po...

read more

Octikava vina

Octikava vina su ona vina u doslovnom smislu riječi u kojima je sadržaj hlapive kiselosti iznad...

read more

Prijelom vina

Prijelom vina je zajednički naziv za veći broj mana vina. Posmeđivanje je mana koja se manifestira...

read more

Prevrnutost

Prevrnutost je bolest vina s niskim aciditetom, koja se češće naziva zavrelica.

read more

Posmeđivanje

Posmeđivanje ili mrki prijelom, česta mana crnog i bijelog vina koje je proizvedeno iz pljesniva i...

read more

Plavi lom

Plavi lom je rjeđe upotrebljavani naziv (kao i pocrnjivanje i mastiljavost) za manu vina poznatiju...

read more

Retsina

Retsina je zajednički naziv smolenih bijelih i crnih grčkih vina (pretežito iz Atike i Korinta)...

read more