Ambalaža (fr.-emballage) je oznaka za posude, sanduke, kutije, vreće itd. u kojima se roba čuva,...

read more