Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04) posebno su...

read more