T

T je oznaka mjerne jedinice (m.j.) za masu – koja se naziva tona, a koja je izvan sustava SI i koja se definira kao 1 Mg ili 103 kg.
Vidi: decimalni predmeci.

Povezano

Ar

Ar naziv za fizikalnu veličinu površine kojoj je oznaka mjerne jedinice a, koji se definira kao 1a = 100 m2 = 1 ...

Acidimetrija

Acidimetrija je naziv postupka određivanja količine kiseline titracijom s bazom poznate koncetracije.

Etanol

Etanol (kem. empirijska formula C2H6O, a racionalna C2H5OH) je iza vode količinski najzastupljeniji sastojak u vinu
Novosti