Stolno vino s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla

Stolno vino s oznakom kontroliranog zemljopisnog podrijetla za razliku od stolnoga vina (bez k.z.p.) pripada skupini vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom, što znači da je u tijeku proizvodnje (od vinograda do stavljanja u prodaju) i u prodaji pod stalnim nadzorom ovlaštene ustanove. Osim ispunjenja određenih karakteristika (u odnosu na mjesto i postupak proizvodnje, sastav i degustativna svojstva, takvo vino mora biti proizvedeno iz dopuštenih kultivara za dotično vinorodno područje, uz korisni učinak (randman) koji neće prekoračiti 75 %, a urod grožđa po ha mora biti u skladu Pravilnika o proizvodnji vina (NN 2/05.) za zonu u kojoj je ono proizvedeno. Člankom 9 cit. Pravilnika dopušteni urod po ha za stolna vina s k.z.p. je u zoni B 12.000 kg, u zoni C1 i C2 13.000 kg, a u zoni C3 14.000 kg. Postupak i granice pojačavanja, dokiseljavanja i otkiseljavanja, doslađivanja istovjetan je s već opisanim za stolno vino. Minimalna količina suhog ekstrakta za bijela određena je s 15 g/l, za ružičasta 16 g/l, a za crna 17 g/l. Prirodna volumna alkoholna jakost mora iznositi najmanje 8,5 % vol, a minimalna količina pepela za bijela 1,2 g/l, za ružičasta 1,3 g/l, a za crna vina 1,6 g/l. U prodaji ova vina moraju imati slijedeće (obvezne) oznake: naziv vina, naziv tvrtke odnosno proizvođača, oznaku kvalitetne skupine (stolno s k.z.p.), vinorodno područje odakle vino dolazi (vinogr. regija, podregija, vinogorje ili položaj), podatke o sadržaju alkohola (u % vol.), šećera (iskazano kao suho, polusuho, poluslatko i slatko), te podatke o godini berbe, količini vina (u boci u litrama), s tim da vino mora nositi markicu koju, proizvođaču (odnosno tvrtki koja ga stavlja u promet) izdaje Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo. Fakultativne oznake su boja (bijelo, ružica-rosé opol, rumeno, crno), sorta(e), tehnološki postupak, priznanja i odlikovanja, način posluživanja i drugo. Kad je riječ o deklariranju sorte valja znati da prema sada važećem ZOV (NN 96/03.) i Pravilniku o Nacionalnoj listi priznatih kultivara v.l. u RH (NN 159/04.) smiju nositi samo vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i uz uvjet da su proizvedena od 85 % grožđa te dotične sorte koja je cit. Nacionalnom listom svrstana među preporučene. V. kemijski sastav vina, najmanje i najviše dopuštene količine pojedinih značajnih sastojaka u vinu, vinogradarske proizvodne zone i odredbe o urodu grožđa i sastavu vina proizvedenim u njima.

Povezano

Bitla

Bitla još i bikla - za razliku od hamtice, smutice, zdravljaka i poluše koje se u nekim područjima Dalmatinske ...

Bitartarat

Bitartarat je lat. naziv neutralne soli vinske kiseline koja je najčešće sekundarni kalijev tartarat (empirijska ...

Janus biformis

Janus biformis još i bog Jano, odnosno Janus bifrons, božanstvo u Starom Rimu istih vrlina kao i Bakho, ali ...
Novosti