Štefanić Ivo

Štefanić Ivo (1901.-1955.), prof. vinarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Ispitujući kiselost naših vina bavi se primjenom fizikalno-kemijskih teorija u vinarstvu, o čemu je s dr. Šerman Nikolom 1952. objavio raspravu u časopisu „Biljna proizvodnja“. “Aktualni aciditet i kiseli okus vina” je objavljena 1936., a Pojava bolesti-biološke degradacije- u našim južnim krajevima 1937. godine (Arhiv min. polj,).
Vidi: pH, disocijacija, pH metar, rH vina, ITT.

Povezano

Bouzeron

Bouzeron selo u Côte Challonaise, slavno po svom Bourgogne Aligoté vinu

Lozice

Lozice je hrvatski naziv porodice (lat. Familie) koja se lat. naziva Vitaceae (odnosno Ampelideae) u koji je ...

Ultrafiltracija

Ultrafiltracija je postupak najfinije filtracije koja se koristi i u vinarstvu, a obavlja se putem posebno ...
Novosti