Štefanić Ivo

Štefanić Ivo (1901.-1955.), prof. vinarstva na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Ispitujući kiselost naših vina bavi se primjenom fizikalno-kemijskih teorija u vinarstvu, o čemu je s dr. Šerman Nikolom 1952. objavio raspravu u časopisu „Biljna proizvodnja“. “Aktualni aciditet i kiseli okus vina” je objavljena 1936., a Pojava bolesti-biološke degradacije- u našim južnim krajevima 1937. godine (Arhiv min. polj,).
Vidi: pH, disocijacija, pH metar, rH vina, ITT.

Povezano

Ledeno vino

Ledeno vino je u skladu ZOV-om (NN 96/03.) i Pravilnikom o proizvodnji vina (NN 2/05.) posebna, tzv. predikatna ...

Bjelance jaja

Bjelance jaja iako dopušteno, bistrilo (koje se koristilo naročito kod bistrenja crnih vina); uglavnom se vrlo ...

Roter Traminer

Roter Traminer je u nekim vinogradarskim krajevima njemačkog govornog područja jedna od brojnih istoznačnica za ...
Novosti