Specifična težina

Specifična težina je broj koji pokazuje omjer težine i obujma (ili volumena, za koji koristimo oznaku V) neke homogene tvari, s tim da je težina homogene tvari (koju se označava sa G) umnožak mase i gravitacije (m x g), pa se stoga u SI sustavu za tu mjernu jedinicu relativne gustoće koristi izraz newton (čit. njutn) po m3 (što se piše N/m3 odnosno kgm/s/m3).
Vidi: gustoća i relativna gustoća vina i dr. alk. i bezalkoholna pića, SI (Le System International d,Unites).

Povezano

Ketoni

Ketoni su organski spojevi kod kojih je atom ugljika (C) vezan dvostrukom vezom na atom kisika tvoreći učinkovitu ...

Prešnica

Prešnica je naziv kleti u kojoj se ubrano (najčešće bijelo) grožđe samo tiješti i sulfitira. Riječ je izvedena od ...
Novosti