Soli vinske kiseline

Soli vinske kiseline (ili tartarati) su s obzirom na prisutnost kalija, (elementa iz skupine alkalnih metala) i kalcija, (kojeg svrstavamo u skupinu zemnoalkalijskih kovina) u v. l., poglavito u grožđu, soku grožđa i u vinu, najčešće primarni i sekundarni kalijev, odnosno primarni i sekundarni kalcijev tartarat. (Empirijska formula prim. kalijeva tartarata je C4O6H5K, a sekundarnog C4O6H4K2, dok je empirijska formula primarnog kalcijeva tartarata C8O12H10Ca, a sekundarnog C4O6H4Ca). Ove su soli slabo rastvorljive u vodi, još slabije u vinu (zbog prisutnog etanola), a na njihovu pojačanu kristalizaciju utječe i pad temperature (nakon završenog akoholnog vrenja, ili u postupku provođenja tzv. stabilizacije) pa se u obliku kristala talože na dnu, odnosno na stijenkama posude u kojoj se mošt ili vino čuvaju. V.: kemijski sastav vina, kalijev hidrotartarat, striješ, birsa, vinska kiselina.

Povezano

Umjerena potrošnja vina

Vidi: razumna potrošnja vina prema SZO.

Flavonozidi

Flavonozidi su bojila bijelog grožđa među kojima se ističe kvercetol , čiji se glukozid (ramnoze i glukoze) svrtava

Lignin

Lignin (lat. lignum – drvo) je visokomolekularni organski spoj složene građe koji nastaje u biljnom tvornom tkivu ...
Novosti