Soić crni

Soić crni – naziv jednog od većeg broja klonova plavca malog i to onag što se (kako navodi Bulić, Stjepan označava i kao plavac veliki crni, odnosno prema Jelaska, Marcelu plavac mali-veliki). Ovaj je kultivar vrlo rodan, ali kakvoćom zaostaje za plavcem malim. Vrijednost mu je – kako navodi ampelograf Bulić (koji je zapisao i njegovih još desetak istoznačnica), uz spomenutu visoku rodnost još jedino visok sadržaj ukupnih kiselina (od 7 do 9 g/L što utječe na živu crvenu boju vina), međutim grožđe mu nije pogodno kao zobatica, ni za vinifikaciju, jer “vino je neukusno, a miris nepoćudan”. U doba potražnje crnih vina na svjetskom tržištu, izazvane propašću vinograda napadom gljivičnih bolesti (pepelnice i plamenjače) i štetnika trsnog ušenca, iz navedenih razloga brzo se je širio uzgoj tog kultivara, međutim kad te konjukture više nije bilo, dalmatinski su se vinogradari vratili uzgoju plavca malog i ostalih kvalitetnih (autohtonih i uvezenih kultivara.
Vidi: , Dalmacija, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, .

Povezano

Plamenjača

Plamenjača je naš naziv za vrlo čestu bolest vinove loze (i drugih polj. kultura) koju uzrokuje gljivica Plasmopara

Moravka

Moravka je naziv za crnu sortu vinove loze frankovku (koji se spominje u starijoj hrvatskoj vinogradarskoj ...
Novosti