Slatki maravan

Slatki maravan – naziv kojim se u Dalmaciji označava neugodna bolest vina, u stručnoj literaturi poznatija kaomanitno vrenje.

Povezano

Manda kuge

Manda kuge je naziv albanskog, najčešće spominjanog, kultivara crnog grožđa iz kojeg se proizvode lagana ružičasta vina.

Crkveni blagdani i vinogradarski i vinarski poslovi

Mnogi su v. i v. poslovi i svetkovine vezani uz crkvene godove svetaca, od kojih se ovdje citiraju oni ...

Selekcionirani vinski kvasac

Selekcionirani vinski kvasac proizvode vinarski instituti i specijalizirana poduzeća (koja ih najčešće stavljaju u ...
Novosti