Slatki maravan

Slatki maravan – naziv kojim se u Dalmaciji označava neugodna bolest vina, u stručnoj literaturi poznatija kaomanitno vrenje.

Povezano

Bistra vina

Bistra vina su dobro školovana vina. Prema prozirnosti i živosti ispred njih su samo kristalno bistra. Ako vino ...

Auslese

Auslese (njem.) Vidi: izborna berba

Aster yellovs

Aster yellovs (kratica AY) (uz Flavescence doree) jedna od istoznačnica koja se hrvatski označava kao žutica vinove loze.
Novosti