Slatka rezerva

Slatka rezerva – V.: konzervirani mošt, nijemi mošt, flotacija.

Povezano

Vinska kiselina

Vinska kiselina (empirijska kem. formula C4O6H6, racionalna COOH CHOH CHOH COOH) je glavna (što ne znači i ...

Deka

Deka (grč. riječ deka, u značenju deset) tim se nazivom označava deset puta veća mjera neke osnovne jedinice, npr. ...

Weisburgunder

Weisburgunder njemački naziv sorte pinot bijeli.
Novosti