Slamnatožuta bijela vina

Slamnatožuta bijela vina su ona koja su dobivena vrlo kratkim zadržavanjem mošta na kožici bijelog grožđa. Najčešći razlog da izmuljano grožđe odstoji 10 do 12 sati, pa da nakon toga počne cijeđenje i tiještenje, tj. odvajanje tekuće od krute faze, jest želja da u tom vremenu pektolitički encimi obave svoj posao. Oni će, naime, pomoći razgradbu pektina, onih sluzastih tvari u masulju, pa će odvajanje ciđa i mošta (iz tijeska-preše) teći brže i bolje. Boja vina iz takva mošta slična je boji slame žitarica, a svojstvena je dobro odnjegovanim bijelim vinima.

Povezano

Aromatične sorte vinove loze

Aromatične sorte vinove loze su sve one u kojih je sadržaj tvari mirisa (tzv. mirisnih molekula) u grožđu tako ...

Ledeni sveci

Ledeni sveci je u vinogradarskim krajevima naziv za svece Pankracija, Servacija i Bonifacija, koji kalendarski ...
Novosti