Silvaner

Silvaner (istoznačnice: Silvaner grüner, ili Sylvaner, Oesterreicher, u Švicarskoj Johanisberg Riesling) je u Austriji (gdje je uzgojen) i općenito na njemačkom govornom području naziv za kultivar kojeg se u Hrvatskoj naziva silvanac zeleni.

Povezano

Crvenica

Crvenica je (uz crljenica i terra rossa) jedan od naziva za mediteranska tla crvene-smeđecrvene ili žutocrvene ...

Cesar Pavao

Cesar, Pavao (1871. 1946.), autor stručnih knjiga, brošura i stručnih članaka iz vinogradarstva (Kako se može ...

Liofilizacija

Liofilizacija je naziv postupka sušenja (ugušćivanja, koncentriranja) namirnica na način da se one smrznu te da se ...
Novosti