Silikonski čep

Silikonski čep se izrađuje iz sintetskog polimera (silikona) u kojem su u velike lančane i umrežene strukture naizmjenično povezani silicijevi i kisikovi atomi. Na silicijeve atome vezani su istovrsni ili raznovrsni supstituenti (metilni, fenilni, etilni ili propilni). S obzirom na stabilnost, kemijsku inertnost, otpornost na kiseline i druge karakteristike, silikoni se koriste u mnogim područjima ljudske aktivnosti. Njihovom uporabom u izradi čepova (najčešće za čepljenje boca sa stolnim vinom) nastoji se ublažiti nedostatak prirodnog pluta i otkloniti mana koja se manifestira vonjem na plijesan i TCA.
Vidi: čep

Povezano

Ebuliometar

Ebuliometar (grč. i lat. - ebullire - vreti, métron - mjera; fr. ébouillir - ukuhati), je (jednako kao i ...

Roter Traminer

Roter Traminer je u nekim vinogradarskim krajevima njemačkog govornog područja jedna od brojnih istoznačnica za ...

Šambre

Šambre (fr.) je postupak kojim se temperatura, uglavnom crnih, taninom bogatih vina, prilagodi sobnoj temperaturi ...
Novosti