Silikonski čep

Silikonski čep se izrađuje iz sintetskog polimera (silikona) u kojem su u velike lančane i umrežene strukture naizmjenično povezani silicijevi i kisikovi atomi. Na silicijeve atome vezani su istovrsni ili raznovrsni supstituenti (metilni, fenilni, etilni ili propilni). S obzirom na stabilnost, kemijsku inertnost, otpornost na kiseline i druge karakteristike, silikoni se koriste u mnogim područjima ljudske aktivnosti. Njihovom uporabom u izradi čepova (najčešće za čepljenje boca sa stolnim vinom) nastoji se ublažiti nedostatak prirodnog pluta i otkloniti mana koja se manifestira vonjem na plijesan i TCA.
Vidi: čep

Povezano

Maglovito vino

Maglovito vino (VT) je oznaka za viši stupanj magličastoga zamućenja.

Novosel Antun

Novosel Antun (?), tvorničar bačava iz Slavonske Orahovice, uređuje i izdaje u vlastitoj nakladi dvije monografske ...

Zadarka crna

Zadarka crna vinska sorta (novim Pravilnikom NN 172/04. preporučeni je kultivar u podregiji Sjeverna Dalmacija) ...
Novosti