Silicijev dioksid

Silicijev dioksid (SiO2, kremična kiselina) dopušteno je bistrilo u vinarstvu, uz uvjet da je tehnički čist, i da u obliku u kojem se koristi (kao gel, odnosno kao koloidna otopina) sadrži najmanje 15 % kremične kiseline.

Povezano

Demi sec

Demi sec (fr.), polusuho, tj oznaka tipa vina spram sadržaja neprevrela šećera

Cuvée

(čitaj cüve, odnosno kive) od fr. riječi cuve (küv), što označava posudu kacu, bure, kadu ili čabar, odnosno riječi

Plinski top

Za razliku od pucanja iz mužara, kojima su vinogradari u kontinentalnim područjima (uz klopotec), tzv. zvučnim ...
Novosti