Sideracija

Sideracija je postupak zaoravanja djeteline ili s tim ciljem uzgojenih travnih smjesa, kako bi se tlo obogatilo organskom tvari (zelena gnojidba).
Vidi: gnojidba vinove loze

Povezano

Prehrambeni aditivi

Prehrambeni aditivi su tvari koje se dodaju prehrambenim poizvodima s ciljem da kroz duže ili kraće vremensko ...

Borgonja

U Istri se tim imenom naziva kultivar crnog grožđa čije je i u nas u Republici Hrvatskoj poznatije i ispravno ime ...

Ružičasta rubinskocrveno

Ružičasta rubinskocrvena vina su obojena vina koja se kod nas osobito cijene. To je boja opola što se proizvode iz ...
Novosti