Shiraz

Shiraz (čit. širaz) na engl. jezičnom području naziv kultivara kojeg u Francuskoj zovu syrah.

Povezano

Metar

Metar (grč. - métron - mjera), oznaka mjerne jedinice m. To je naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih ...

Krčevine

Krčevine nove, od šume i makije otete polj. površine na kojima se najčešće podižu vinogradi.

Vinogradarski puž

Vinogradarski puž(Helix pomatia L.), puž plućnjak (Pulmonata), naziv jedne od oko 4000 vrsta. U srednjoj i južnoj ...
Novosti