Šerman Nikola

Šerman Nikola (1899.-1967.) prof. i predstojnik zavoda za vinogradarstvo i voćarstvo na Agronomskom fakultetu u Zagrebu (1935.-1967.). Utemeljitelj znanstveno istraživalačkog rada u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, osnivač Znanstveno nastavnog pokušališta Jazbina. Autor je većeg broja znanstvenih radova, suradnik JAZU i redakcijâ mnogih stručnih časopisa.

Povezano

Klisnjaci

Klisnjaci (čije se ličinke zbog izgleda nazivaju još i drotari, odnosno žičnjaci) su kukci iz reda kornjaša ...

Čuveno vino

Čuveno vino nekad i kod nas korištena oznaka za vino koje se pročulo, odnosno koje se smatralo znamenitim. Taj je ...

Entomologija

Entomologija riječ nastala iz grčkih riječi entomon – kukac i logos – um, u prenesenom smislu znanost), dio je ...
Novosti