Semillon

Semillon (čit. semijon) je francuska vinska sorta bijeloga grožđa koja je i k nama prenijeta u doba prve obnove vinograda nakon napada trsne uši. U to doba preporučivana je kao dobra osnova, za visokokvalitetna suha i slatka vina, proizvodnja koje se, npr. u podregiji Istra (vinogorje Zapadna Istra), očuvala sve do 1948. da bi nakon toga, naglim padom vinogradarske proizvodnje kod nas, uz još neke osjetljive i manje rodne sorte bila žrtvovana i napuštena. Pravilnikom o nacionalnoj listi (NN 159/04.) uvrštena je među preporučene kultivare vinove loze u podregiji Moslavina.

Povezano

Gusjenica

Gusjenica je hrvatski naziv za ličinku kukaca iz reda leptira (lat. znanstveni naziv za red leptiri je ...

Klevner

Klevner (još i clevner, odnosno Klävner) istoznačnica je mnogim kultivarima plemenite vinove loze. U Francuskoj (i ...

Slatki maravan

Slatki maravan - naziv kojim se u Dalmaciji označava neugodna bolest vina, u stručnoj literaturi poznatija ...
Novosti