Semillon

Semillon (čit. semijon) je francuska vinska sorta bijeloga grožđa koja je i k nama prenijeta u doba prve obnove vinograda nakon napada trsne uši. U to doba preporučivana je kao dobra osnova, za visokokvalitetna suha i slatka vina, proizvodnja koje se, npr. u podregiji Istra (vinogorje Zapadna Istra), očuvala sve do 1948. da bi nakon toga, naglim padom vinogradarske proizvodnje kod nas, uz još neke osjetljive i manje rodne sorte bila žrtvovana i napuštena. Pravilnikom o nacionalnoj listi (NN 159/04.) uvrštena je među preporučene kultivare vinove loze u podregiji Moslavina.

Povezano

Muškat bijeli

Muškat bijeli je zbog svoje izrazite i plemenite muškatne arome vrlo cijenjeno grožđe i vino. Najviše se uzgaja u ...

Vršikanje

Vršikanje je naziv za poslove u okviru zelene rezidbe kojim se ručno zalamaju ili u velikim plantažnim vinogradima ...

Buhač

Buhač (lat. naziv Fenacetum cineranifolium), u južnoj Dalmaciji autohtona biljka izporodice glavočika (Compositae, ...
Novosti