Secco

Uz manje korišten, (tal.) izraz asciutto, što također znači suho, najčešće upotrebljavani naziv za označavanje tipa vina. V.: dry, sec, trocken, razvrstavanje vina.

Povezano

Glineni škriljevci

Glineni škriljevci glineni škriljevci su najvećim dijelom silikatne lako drobive stijene pomiješane sa vapnencem, ...

Cvijet vinove loze

Cvijet vinove loze je dio biljke u kojem su smješteni njeni organi za oplodnju, tj za generativno (spolno) ...

Vukotinović, (Farkaš) Ljudevit

Vukotinović (Farkaš) Ljudevit (1813.-1893.), književnik, politik, prirodoznanstvenik, botaničar... Urednik ...
Novosti