Schams Franjo

SUC111

Schams Franjo (1779.-1839.), farmaceut u Petrovaradinu, povjesničar, a od 1822. neumoran djelatnik na popularizaciji naprednog polj. gospodarstva. Godine 1830. objelodanio je, tada vrlo cijenjenu knjigu “Razmatranje o mađarskom vinarstvu, ili pouka o što boljem unapređenju ove poljoprivredne grane-zasnovane na iskustvu”, pa je i ruski car pozvao autora da u tome podučava tamošnje proizvođače. Veliko je Schamsovo djelo “Mađarsko vinarstvo u svom cjelovitom opsegu, ili potpuni opis svih znamenitih vinogorja mađarskog Kraljevstva, u statističkom, topografskom, prirodoznanstvenom i ekonomskom pogledu”. Ono je tiskano u dva sveska u Pešti 1832. i 1833. U tom su obimnom djelu za nas zanimljiva poglavlja “Pogledi (shvaćanja) o dobrom i običnom vinarstvu”, “Osobita sklonost za vinarstvo kod svih staleža i ljudskih klasa u Mađarskoj”, “Vinogorja u Srijemu, Baranjska županija ili vinogradarsko gorje oko Pečuha i vinogradarsko gorje Villanya”, zatim, “Nešto o vinarstvu u Hrvatskoj”, te “Vinarstvo u Banatu” itd. Tri godine prije smrti Schams je počeo s izdavanjem časopisa za uzgoj loze i za pripremanje vina, no, zbog bolesti, a zatim i smrti tiskana su tek tri broja tog lista. Zanimljivo je istaći da je taj izniman stručnjak (kako je o njemu zabilježio Apotekarski časopis-Wien 1908.) pradjed (po majci) velikog hrvatskog književnika A. G. Matoša.

Povezano

Humus

Humus je visokomolekularna organska tvar nastala razgradnjom pretežito biljnih dijelova čija se korisnost, kao ...

Beerenauslese

Beerenauslese njemački naziv za predikatno vino, izborna berba bobica.

Vinotočje

Vinotočje je je oznaka razdoblja u kojem se vino smije točiti-prodavati. Feudalni je gospodar propisivao ta ...
Novosti