Sauvignon zeleni

Sauvignon zeleni (čit.: sovinjon zeleni) je jedna od istoznačnica (sinonima) za francusku sortu bijelog grožđa Sauvignonasse.
Vidi: tocai, tokaj.

Povezano

Füllepp, Julije Adolf

Füllepp, Julije Adolf (1889.-1964.) zaslužan djelatnik iz v. i v. Uz rad u enološkom laboratoriju jedno je vrijeme ...

Cross-flow-filtracija

Cross-flow-filtracija (engl. on the cross - dijagonalno, flow - strujanje, protok, gibanje) je postupak fine ...

Ciglar, Ivan

Ciglar, Ivan (1933.-2003.) je radeći u Zavodu za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta i ...
Novosti