Saričibuk

Saričibuk je jedna od brojnih istoznačnica za plovdinu, koju ponegdje nazivaju i slankamenka crvena i pamid.

Povezano

Fungicidi

Fungicidi (lat.) zajednički naziv za sredstva koja uništavaju gljivice. U vinogradarstvu to su najčešće bakrov ...

Neuburger

Neuburger je sorta bijelog grožđa, najrasprostranjenija u saveznoj pokrajini Donja Austrija koja proizvede oko 60% ...

Konzervirani mošt

Konzervirani mošt isto što i nijemi mošt. Kada se iz grožđa (muljanjem, cijeđenjem i tiještenjem) odvoji tekuća ...
Novosti