Šaptalizacija

Šaptalizacija je  po Jean A. Chaptalu (1756.-1832.) nazvan postupak doslađivanja mošta i vina saharozom. Prema ZOV-u (NN 96/03.) i Pravilniku o proizvodnji vina (NN 2/05.) š. je dopuštena samo u iznimnim prilikama. Vidi: došećeravanje, pojačavanje, doslađivanje.

Povezano

Secco

Uz manje korišten, (tal.) izraz asciutto, što također znači suho, najčešće upotrebljavani naziv za označavanje tipa

Crvena dinka

Crvena dinka je istoznačnica (sinonim) za kultivar kevedinka.
Novosti