Šaptalizacija

Šaptalizacija je  po Jean A. Chaptalu (1756.-1832.) nazvan postupak doslađivanja mošta i vina saharozom. Prema ZOV-u (NN 96/03.) i Pravilniku o proizvodnji vina (NN 2/05.) š. je dopuštena samo u iznimnim prilikama. Vidi: došećeravanje, pojačavanje, doslađivanje.

Povezano

Ppm

Ppm (ili partes per millionem) je broj koji označava jedan naprema milijun (piše se 10-6 ili 0,000001, odnosno ...

Bradva

Bradva sjekira za tesanje sa širokom oštricom (tesla), koju rabi i bačvar prilikom izrade različitih posuda što se ...

Školovanje vina

Školovanje vina (VT) odgovara pojmu njegovanja vina.
Novosti