Samoborski bermet

Samoborski bermet je crno likersko vino bermet koje se od davnina proizvodi u (podregiji Plešivica) samoborskom vinogorju i čiji je naiv uvršten (slično kao i nazivi za vina opolo i plavac) na listu tradicionalnih hrvatskih izraza.

Povezano

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

Vidi: akronim BATF, (Ured za alcohol, duhan i vatreno oružje).

Bukaleta

Bukaleta od grč. bokalion i tal. boccale izvedena riječ koja označava vrč odnosno pehar izrađen od pečene gline. Ta

Ampelograf

Ampelograf je osoba koja se bavi ampelografijom, ampelometrijom i drugim znanstvenim i praktičnim poslovima (poput ...
Novosti