Salicilna kiselina

Salicilna kiselina je o-hidroksibenzojeva kiselina, kojoj je racionalna formula (C6H4(OH) COOH.
Kao jedna od tridesetak u grožđu i vinu prisutnih organskih nehlapivih kiselina čiji sadržaj ne prelazi 0,4 mg/l, najčešće je vezana na šećere ili se nalazi u obliku estera. Kao metilester (C6H4(OH) COOCH3) pridonosi aromatičnosti grožđa i vina. Tek usput spomenimo da se u farmaceutskoj industriji ta kiselina (čije ime potječe od latinskog imena roda vrba Salix iz čije je kore po prvi puta izdvojena), koristi u proizvodnji lijekova (kemijski acetil salicilna kiselina), dok je zbog baktericidnosti u prošlosti korištena u prehrambenoj industriji kao konzervans (što je regulirano Pravilnikom o kvaliteti proizvoda od voća, povrća i gljiva te pektinskih proizvoda, Sl. list. 1/79, izmjene 20/82, 74/90 i Zakonom o normizaciji NN 163/03.).
Vidi: esteri, esterifikacija, kemijski sastav vina.

Povezano

Sorbet

Sorbet (tal. sorbetto - šerbet, sladoled, sorbire - srkati) hladan osvježavajući napitak iz sladoleda, voćnog soka ...

Kilogram

Kilogram naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih mjernih jedinica prema SI sustavu čija je oznaka kg, koja ...

Alkoholno vino

Alkoholno vino (VT tj. vinarski termin) je bogato etanolom, pa se još označuje kao jako vino. To je vino nastalo ...
Novosti