Ruža crna

Ruža crna naziv sada već potpuno iščezle sorte slabe rodnosti, koja se u prošlosti uzgajala naročito na otoku Pagu.

Povezano

VT

VT je akronim za pojam vinarska terminologija. Vidi: vinarski rječnik.

Katastarsko jutro

Katastarsko jutro akronim (t.j. skraćenica od početnih slova)za zemljišni katastar je kj.
Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenja-hladne plazme na fizikalno-kemijske karakteristike vina

Cilj ovoga istraživanja bio je ispitati utjecaj visokonaponskog električnog pražnjenjahladne plazme na ...
Novosti