Runjenje

Runjenje je odvajanje bobica od peteljčica (ili zrnja od klipa i sl.). Kada zbog trešnje (u tijeku berbe brožđa ili zbog vjetra i sl.) bobice otpadaju, kažemo da se grožđe određenog kultivara runi (što je primjerice slučaj kod direktno rodećeg hibrida noah (još zvanog i othelo bijeli). Takvu pojavu smanjenja broja bobica (ili cvijeta – cvata grozda) nazivamo i osipanje.
Kada se prilikom preradbe grožđe (ili klipovi, klas i sl.) runi, ponegdje se ta radnja pogrešno naziva i ruljanje. Runjenje se obavlja ručno ili strojno. Strojevi runjače za grožđe najčešće rade na načelu centrifugalne sile, a takvi uređaji su istodobno i runjače i muljače.

Povezano

Vlaška

Vlaška je naziv kultivara vinove loze što se uzgaja na području Kaštela i trogirske Zagore. Nema podataka o njenom ...

Položaj

Položaj je sukladno Listi zemljopisnih oznaka (NN 6/04.) utvrđen naziv za najuže vinogradarsko područje. Dva ili ...

Cartizze

Cartizze (čit.: kartice), naziv ograničenog vinorodnog položaja u vinorodnoj pokrajini Veneto, točnije u provinciji
Novosti