Runjača-muljača

Runjača-muljača je naprava za runjenje i gnječenje (muljanje) grožđa. Centrifugalne motorne r-m. gnječe bobice grožđa na način da ih snagom centrifugalne sile bacaju na plašt te naprave. Pritom dio sjemenki iz bobice puca, pa iz njih u mošt lakše prelaze taninske i druge gorke sastavine. Od pravilnog izbora r.-m. i odgovarajuće regulacije brzine okretanja bubnja (ili valjaka), u velikoj mjeri ovisi kakvoća budućeg, poglavito bijelog vina. Zbog toga, se sve više koriste muljače s valjcima, (različita promjera i veličine, a to znači i različita učinka), kojima pogon također može biti ručni ili motorni i kod kojih se namještanjem valjaka i brzine okretaja također utječe na kapacitet, ali i na kvalitetu rada. Mnogi su enolozi, kada se proizvodi bijeli mošt, ovaj primarni postupak vinifikacije, tj. r. i m. u cijelosti izostavili, već grožđe bez predhodnog runjenja i muljanja odmah tiješte. Korisni učinak (randman) je manji (oko 10 i više %), ali je zato kakvoća mošta, a kasnije i vina, bolja.

 

 

Povezano

Čabar

Čabar posuda, mjera i daća kmetska. Naziv potječe od litv. kiberas vjedro, a odgovara mađ. nazivu akov

Otava

Otava (još i otavić), stari venecijanski naziv za obujam i to za osminu litre (1000:8=125 ml) ili polovicu ...

Afrometar

Afrometar (grč. afru = pjena) je naprava slična manometru, kojom se mjeri tlak [[CO2]] u boci (npr. kod pjenušaca, ...
Novosti