Rumora Ljubo

Rumora Ljubo (1912.-1985.), agronom, enolog, nakon kratkog službovanja na imanju u Začretju, dolazi u Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split. Radi na prvim studijama o zaštiti geografskog podrijetla vina (pošip i dr.).

Povezano

Zadarka crna

Zadarka crna vinska sorta (novim Pravilnikom NN 172/04. preporučeni je kultivar u podregiji Sjeverna Dalmacija) ...

Nerezine

Nerezine su zapušteno mjesto gdje je nekada bio vinograd. Istoznačnice: vinogradina, vinogradišće, nerez, neriz.

Polonijo Josip

Polonijo Josip (1917.-1996.) stručni vinogr. i voćarski djelatnik na oglednim gospodarskim objektima (Vukanovac, ...
Novosti